English Language Chinese Sprache vnitrostátní a mezinárodní
zasilatelství


Celní služby  
Kontakt

Nabízíme celní odbavení celovozových ucelených, kusových a sběrných zásilek při exportu/importu a to z/do celého světa.

Díky zjednodušenému postupu při importu zajistíme celní odbavení Vašich zásilek během 1 hodiny. Současně máme povolení schváleného odesílatele v režimu národního tranzitu, povolení provozovat VCS, nabízíme možnost přímého zastupování formou záruční listiny nebo nepřímého zastupování v celním řízení formou záruky (povolení nezajišťovat celní dluh ve všech případech, kde je celní dluh vyžadován), kterou disponujeme. Toto vše probíhá do 24 hodin na celním úřadu 1764 Praha VI. – Hostivař.

Nezapomínáme také na okolní celní úřady. Na nepřímé zastoupení v celním řízení a za domluvenou cenu proclíváme po celé Praze i v jejím okolí. Dále se snažíme ulehčit celní řízení tím, že zásilky necháváme poukázat na domácí celní úřad Hostivař.

Nabázíme tyto celní služby:
 • Export / Import
 • Vyhotovení JCD
 • Vyhotovení doplňkové JCD
 • Vyhotovení celní průvodky
 • Převzetí garance za průvodku
 • Vystavení EUR, CMR
 • Vyhotovení deklarace celní hodnoty
 • Vyhotovení deklarace celní hodnoty doplňkové
 • Účast celního deklaranta při projednávání mimo pracoviště
 • Zastupování v celním řízení (přímé a nepřímé)
 • Celní poradenství, veřejný celní sklad
 • Zajištění celního dluhu globální zárukou
Sazby za výše uvedené služby sdělíme na požádání.